Обавештење о повратку на редовну наставу од 10. 05. 2021. године

Од понедељка 10. 05. 2021. године почиње редовно одвијање наставе у Одсеку Алексинац према распореду наставе и поделама на групе за летњи семестар школске 2020/21. године бр. 04-69/2021 од 12. 02. 2021. године.

Одбране завршних, специјалистичких и мастер радова могу да се реализују уз поштовање свих прописаних мера здравствене заштите.

Од понедељка 10. 05. 2021. године, наставници могу да закажу и реализују полагање колоквијума и других предвиђених предиспитних активности, водећи рачуна о прописаним мерама здравствене заштите. Сви колоквијуми ће се полагати у писаној форми. Наставници су дужни да благовремено обавесте студенте о томе који део наставног градива ће бити обухваћен колоквијумима.

Консултације ће и у наредном периоду наставити да се одвијају путем средстава електронске комуникације. Наставници су дужни да на упите студената одговоре у року од 24 часа.

Настава за студенте мастер струковних студија ће наставити да се одвија на даљину до краја текућег семестра.