Дошколовање

  • Методика васпитно-образовног рада 2

Закон о основама система образовања и васпитања, 2017 (PDF)

Закон_о_предшколском_образовању_и_васпитању 2017 (PDF)

Модел припреме за планирање и реализацију усмерене активности (DOCX)

Теме за семинарски рад за студенте на дошколавању (DOCX)

  • Примена рачунара у вртићима и АВ средства

Упутство за израду стручних радова

Дошколовање-Примена рачунара-Опис предиспитних активности студената

УВОД рада-структура и организација

Стручни рад-записник

Стручни рад-Техничко-технолошка опремљеност вртића