Историјат

 

Одсек васпитачких студија у Алексинцу, наставља традицију Краљевске српске учитељске школе која је основана давне 1871. године, а 1896. премештена из Београда у Алексинац указом краља Александра Обреновића. Током дугог низа година, школа је мењала називе, да би 1972. године, као и остале учитељске школе, постала надалеко чувена Педагошка академија у Алексинцу. У складу са новим Законом, школа 1993. године мења назив у Виша школа за образовање васпитача, а од 2007. постаје Висока школа за васпитаче струковних студија. Ова година обележава и почетак реализације наставних програма у складу са Болоњском декларацијом, као и добијање акредитације од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета Министарства просвете Републике Србије. Одлуком Владе Републике Србије од 4. априла 2019. године, Школа постаје један од одсека Академије васпитачко-медицинских струковних студија.

У Одсеку се изводе основне струковне и мастер струковне студије за образовање васпитача.

Основне струковне студије трају три школске године (180 ЕСПБ), након чега свршени студенти стичу стручни назив струковни васпитач.

Мастер струковне студије трају две школске године (120 ЕСПБ), након чега дипломирани студенти добијају стручни назив струковни мастер васпитач.

Одсек васпитачких студија у Алексинцу организатор је међународне конференције „Васпитач у XXI веку“, а радови представљени на конференцији објављују се у зборнику „Наше стварање“.

Поред тога што има добру сарадњу са сродним високошколским установама у земљи и иностранству, предшколским установама и локалном заједницом, Одсек васпитачких студија у Алексинцу редовно организује културно-уметничке програме, промоције књига и изложбе студентских радова.