Историјат

 

Најстарија високошколска установа у овом делу Србије, Висока школа за васпитаче струковних студија у Алексинцу, наставља традицију Краљевске српске учитељске школе која је основана давне 1871. године, а 1896. премештена из Београда у Алексинац указом краља Александра Обреновића. Током дугог низа година, школа је мењала називе да би 1972. године, као и остале учитељске школе, постала надалеко чувена Педагошка академија у Алексинцу. У складу са новим Законом, школа 1993. године мења назив у Виша школа за образовање васпитача, а од 2007. постаје Висока школа за васпитаче струковних студија. Ова година обележава и почетак реализације наставних програма у складу са Болоњском декларацијом, као и добијање акредитације од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета Министарства просвете Републике Србије.

Школа организује основне струковне и специјалистичке струковне студије.

Основне струковне студије трају три школске године (180 ЕСПБ), након чега свршени студенти стичу звање струковног васпитача.

Специјалистичке студије трају једну школску годину (60 ЕСПБ) и одвијају се на програму:

– Специјалиста за припремни предшколски програм

Висока школа за васпитаче струковних студија у Алексинцу организатор је међународне конференције „Васпитач у XXI веку“, а радови представљени на конференцији објављују се у зборнику „Наше стварање“.

Школа је такође покровитељ међународног часописа International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE).

Поред тога што има добру сарадњу са сродним високошколским установама у земљи и иностранству, предшколским установама и локалном заједницом, Висока школа за васпитаче струковних студија у Алексинцу редовно организује културно-уметничке програме, промоције књига и изложбе студентских радова.