Ненаставно особље

  • Секретар школе: Живадиновић Владета
  • Финансијска служба: Масал Мионка, Радосављевић Драгана
  • Референти за студентска питања: Петровић Мирјана, Крстић Тамара
  • Библиотекар: Ђорђевић Снежана
  • Референт општих послова: Митровић Владан
  • Књижничар: Нешић Златица
  • Домар: Илић Драган
  • Ложач: Стошић Славе
  • Спремачице: Коцић Славица, Игњатовић Мирјана, Стојковић Сунчица
  • Портири-ноћни чувари: Саитовић Дејан, Саитовић Игор