Васпитач у XXI веку

Висока школа за васпитаче струковних студија у Алексинцу
Конференција „Васпитач у XXI веку“
29. и 30. март 2019.
Хотел „Моравица“, Сокобања

Обавештавамо да је Конференција “Васпитач у XXI веку” акредитована од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања као облик сталног стручног усавршавања. Тема овоговишње конференције је “Значај компетентности васпитача за квалитет васпитања и образовања деце предшколског узраста”. Позивамо заинтересоване васпитаче и чланове академске заједнице да се укључе у рад Конференције.

268

Конференција „Васпитач у 21. веку“ ЗНАЧАЈ КОМПЕТЕНТНОСТИ ВАСПИТАЧА ЗА КВАЛИТЕТ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

Организатор: Висока школа за васпитаче струковних студија
Oблик: Конференција
Приоритетна област: унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Програм конференције

Књига резимеа

Акредитација од стране ЗУОВ

Упутство за техничко уређење рада (PDF)

Зборник радова са Тринаесте конференције „Васпитач у 21. веку“ бр. 17

Како до хотела „Моравица“