Обавештење о наставку одвијања наставе на даљину од 26. априла до 10. маја 2021.

Услед благо побољшане, али и даље неповољне епидемиолошке ситуације на територији општине Алексинац, настава у Одсеку Алексинац ће наставити да се одвија на даљину и у периоду од 26. априла до 10. маја 2021. године, ради спречавања ширења заразне болести КОВИД-19.

Претходно заказане одбране завршних и специјалистичких радова могу да се реализују у овом периоду, уз поштовање свих прописаних мера здравствене заштите.

Полагање колоквијума и реализација других предвиђених предиспитних активности обавиће се у периоду од 10. до 31. маја 2021. године према распореду који ће бити благовремено објављен. Сви колоквијуми ће се полагати у писаној форми. Наставници су дужни да благовремено обавесте студенте о томе који део наставног градива ће бити обухваћен колоквијумима.