Обавештење о измирењу дуговања за пренос ЕСПБ

Студенти који из претходних година имају један или више неположених испита дужни су да што пре уплате ЕСПБ да би могли полагати испите у текућем али и наредним испитним роковима. Уплате вршити на жиро-рачун Одсека: 840-2106666-68, позив на број-742321-А

Именовани студенти су дужни да се јаве студентској служби на број телефона 018-804-323.

СПИСАК СТУДЕНАТА КОЈИ ИМАЈУ ДУГОВАЊА

Виши стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања

Мирјана Петровић