Обавештење о преузимању диплома

Обавештавају се сви студенти који су одбранили завршне и специјалистичке радове закључно са 31. 12. 2020. године да своје дипломе могу да подигну у студентској служби Одсека Алексинац сваког радног дана између 10 и 13 часова. Свечане доделе диплома неће бити.

Виши стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања

Мирјана Петровић