Коначна ранг листа за упис у прву годину МСС (други уписни рок)

Коначна ранг листа МСС (2)

Сви кандидати стичу право на упис у статусу самофинансирајућих студената.

Упис примљених кандидата ће се обавити од 16. 11. 2020. до 20. 11. 2020. године.

Документа потребна за упис:

  • доказ о уплати накнаде за упис од 3.000,оо динара (индекс и ШВ обрасци се добијају у Одсеку)
  • доказ о уплати прве рате школарине
  • две фотографије димензија 3.5х4.5
  • потврда о радном односу (за студенте који су у радном односу)