Привремена ранг листа за упис у прву годину МСС (други уписни рок)

Привремена ранг листа МСС (2)

Сви кандидати стичу право на упис у статусу самофинансирајућих студената.

Коначна ранг листа биће објављена 16. 11. 2020. године.

Упис примљених кандидата ће се обавити од 16. 11. 2020. до 20. 11. 2020. године.

Документа потребна за упис:

  • доказ о уплати накнаде за упис од 3.000,оо динара (индекс и ШВ обрасци се добијају у Одсеку)
  • доказ о уплати прве рате школарине
  • две фотографије димензија 3.5х4.5
  • потврда о радном односу (за студенте који су у радном односу)