Обавештење о преласку на наставу на даљину од 23.11. до 14.12.2020.

На тридесет првој електронској седници Наставно-стручног већа Академије васпитачко-медицинских струковних студија донета је одлука да се у периоду од 23. 11. 2020. до 14. 12. 2020. године обустави одвијање редовне наставе у свим одсецима Академије због погоршане епидемиолошке ситуације у Републици Србији. Са тим у вези, рад Одсека Алексинац ће се у наведеном периоду одвијати на следећи начин:

1. Наставно градиво, питања за испите и колоквијуме, упутства и обавештења биће доступни студентима за преузимање преко страница предмета на интернет презентацији Одсека.

2. Наставници ће у наведеном периоду са студентима комуницирати путем електронских средстава комуникације и о томе водити евиденцију. Наставници су дужни да на све упите студената одговоре у року од 24 часа.

3. Одбране завршних и специјалистичких радова ће се заказивати и одвијати на уобичајен начин, уз обавезно поштовање физичке дистанце и осталих мера здравствене заштите.

4. Заказивање и одржавање колоквијума ће у наведеном периоду бити могуће са мањим групама студената, уз обавезно поштовање физичке дистанце и осталих мера здравствене заштите.

5. Методичке активности ће се у наведеном периоду одвијати у седишту Одсека, уз обавезно поштовање физичке дистанце и осталих мера здравствене заштите.

6. По окончању наведеног периода, наставници ће руководиоцу Одсека доставити извештаје о реализованим наставним активностима.

7. Ненаставно особље и службе Одсека ће у наведеном периоду радити на уобичајен начин према утврђеном радном времену.

8. Мере за заштиту здравља запослених и студената и превенцију ширења заразних болести предвиђене одлуком бр. 04-580/2020 од 05. 10. 2020. године биће на снази и у наведеном периоду.

Руководилац Одсека Алексинац

др Игор Петровић