ПРИВРЕМЕНА РАНГ ЛИСТА у октобарском уписном року школске 2020/21. године

Привремена ранг листа у октобарском уписном року 2020/21.

Кандидати закључно са редним бројем 3 стичу право на упис у статусу самофинансирајућих студената.

Кандидати имају право на увид у тестове и улагање приговора на конкурсну процедуру од 25. 09. 2020. до 29. 09. 2020. године.

Објављивање коначне ранг листе је 30. 09. 2020. године.

Упис кандидата са ранг листе је од 01. и 02. 10. 2020. године од 8,00 до 13,00 часова.