КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА у октобарском уписном року школске 2020/21. године и обавештење о упису

Кандидати закључно са редним бројем 3 стичу право на упис у статусу самофинансирајућих студента.

Упис кандидата са ранг листе је од 01. и 02. 10. 2020. године од 8,00 до 13,00 часова.

Документа потребна за упис:

  • оригинална документа из средње школе (важи за кандидате који су доставили фотокопије приликом пријављивања)
  • две фотографије 3,5х4,5cm
  • доказ о уплати накнаде за упис у износу од 3.000 динара на рачун 840-2106666-68, позив на број 742321-А, сврха: уплате студената (индекс и ШВ обрасци добијају се у Одсеку).
  • доказ о уплати прве рате школарине у износу од 11.250 динара на рачун 840-2106666-68, позив на број 742321-А, сврха: уплате студената (важи само за самофинансирајуће студенте)