Новембарски апсолвентски испитни рок

На основу Одлуке Наставно-стручног већа Академије васпитачко-медицинских струковних студија број 01-654/23 од 31. 10. 2023. године, руководилац Одсека васпитачких студија Алексинац доноси

О Д Л У К У

Уводи се ванредни новембарски апсолвентски испитни рок у Одсеку васпитачких студија Алексинац.
Пријављивање испита ће се обавити у периоду од 13. до 17. новембра 2023. године искључиво на шалтеру студентске службе Одсека. Испити се могу полагати у периоду од 20. до 30. новембра 2023. у договору са предметним наставницима.

Руководилац Одсека

др Игор Петровић