КОНАЧНА ранг листа за упис у прву годину основних струковних студија у шк. 2023/24. (трећи рок)

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ОСС – ТРЕЋИ РОК (ПДФ)

Упис кандидата са ранг листе је 02. 10. 2023. године од 10 до 14 часова.

Приликом уписа, потребно је донети:

– оригинална документа (за студенте ОСС који су доставили фотокопије приликом пријављивања),

– две фотографије 3,5 x 4,5cm,

– доказ о уплати за индекс и ШВ обрасце од 3.000,оо дин. (добијају се у школи),

– доказ о уплати прве рате школарине- 11.250,оо дин. (за самофинансирајуће студенте ОСС),

– доказ о уплати прве рате школарине- 7.200,оо дин. (сви студенти МСС),

Уплате се врше на број рачуна 840-2106666-68, позив на број 742321-А

Адреса Одсека је:

АКАДЕМИЈА ВАСПИТАЧКО МЕДИЦИНСКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА КРУШЕВАЦ

ОДСЕК АЛЕКСИНАЦ

18220 АЛЕКСИНАЦ

ПИВАРСКА ББ Тел: 018-804-323, е-маил: skolazavaspitace@mts.rs ; www.vsvaspitacka.edu.rs