ПРИВРЕМЕНА ранг листа за упис у прву годину основних струковних студија у шк. 2023/24. (трећи рок)

ПРИВРЕМЕНА РАНГ ЛИСТА ОСС – ТРЕЋИ РОК (ПДФ)

Увид у тестове и подношење приговора председнику Академије: од 29. 9. до 02. 10. 2023. у 9 часова.

Објављивање коначне ранг листе је 02. 10. 2023. године. до 10 часова.

Упис кандидата са ранг листе је 02. 10. 2023. године од 10 до 14 часова.

Приликом уписа, потребно је донети:

– оригинална документа (за студенте ОСС који су доставили фотокопије приликом пријављивања),

– две фотографије 3,5 x 4,5cm,

– доказ о уплати за индекс и ШВ обрасце од 3.000,оо дин. (добијају се у школи),

– доказ о уплати прве рате школарине- 11.250,оо дин. (за самофинансирајуће студенте ОСС),

– доказ о уплати прве рате школарине- 7.200,оо дин. (сви студенти МСС),

Уплате се врше на број рачуна 840-2106666-68, позив на број 742321-А

Адреса Одсека је:

АКАДЕМИЈА ВАСПИТАЧКО МЕДИЦИНСКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА КРУШЕВАЦ

ОДСЕК АЛЕКСИНАЦ

18220 АЛЕКСИНАЦ

ПИВАРСКА ББ Тел: 018-804-323, е-маил: skolazavaspitace@mts.rs ; www.vsvaspitacka.edu.rs