Одржана Конференција “Васпитач у XXI веку”

У просторијама Одсека васпитачких студија Алексинац 13. и 14. маја 2023. године одржана је осамнаеста конференција „Васпитач у XXI веку – Предшколска установа као професионална заједница учења – иновације, изазови и перспективе”. Циљ конференције био је јачање компетенција васпитача, директора, стручних сарадника и асистената у циљу унапређења предшколских установа као заједница учења.

Учеснике Конференције су поздравили др Зорица Дуковић, председница Академије васпитачко-медицинских струковних студија и др Игор Петровић, руководилац Одсека васпитачких студија Алексинац.

Рад конференције реализован је кроз четири сесије: Породица и локална заједница као чиниоци заједнице учења, Заједница учења у условима глобалне кризе, Дигиталне технологије у предшколству и Култура самовредновања у заједници учења. Учешће је узело преко 60 излагача, укључујући учеснике из Републике Бугарске, Северне Македоније и Републике Српске, што је овој конференцији дало и међународни карактер. Поред физичког присуства учесника, постојала је могућност да се прати и излаже и путем онлајн платформе.

Пленарна предавања одржале су представнице Министарства просвете Републике Србије Биљана Којовић и Марија Белензада, као и др Татјана Компировић, ванредни професор Филозофског факултета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици и др Даница Столић са Института за дечију књижевност из Београда.

Фотографије: Стефан Живковић, Алпресс, интернет портал Алексинац