КОНКУРС за упис у прву годину основних струковних студија у школској 2021/22. г.

АКАДЕМИЈА ВАСПИТАЧКО МЕДИЦИНСКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА,

ОДСЕК АЛЕКСИНАЦ

Р А С П И С У Ј Е

К  О  Н  К  У  Р  С

за упис у прву годину основних струковних студија школске 2021/2022. године у јунском  уписном року

145*  студенaтa на студијски програм Образовање струковних васпитача

за рад у предшколским установама

* Број буџетских места у шк. 2021/2022. биће одређен Одлуком Владе Републике Србије

УСЛОВИ  УПИСА

У прву годину студија могу се уписати кандидати који су завршили средње образовање и испуњавају опште и посебне услове.

Кандидати  који конкуришу за упис у прву годину студија:

1. Пролазе проверу говорних, музичких и физичких способности и

2. Полажу класификациони испит.

Пријављивљње кандидата ће се вршити од 21.6.2021. до 29.6.2021. године од 9 до 13 часова.

Провера говорних, музичких и физичких способности обавиће се на дан пријављивања.

Класификациони испит:

– тест из српског језика полаже се 01. 07. 2021. године у 10 часова.

– тест из опште културе и информисаности полаже се 01. 07. 2021. године у 12 часова.

Објављивање привремене ранг листе је 02. 07. 2021. године до 10 часова.

Увид у тестове и подношење приговора председнику Академије: 3. 7. 2021. од 9 до 10 часова.

Одлука председника Академије по уложеним приговорима: 4. 7. 2021. до 10 часова.

Жалба Савету Академије на одлуку председника Академије: 5. 7. 2021. од 8 до 10 часова.

Одлука Савета по жалби: 6. 7. 2021. до 10 часова.

Објављивање коначне ранг листе је 06. 07. 2021. године у 15 часова.

Упис кандидата са ранг листе је од 08. до 10. 07. 2021. године од 8 до 14 часова.

Приликом пријављивања на конкурс кандидати подносе оверене фотокопије или

оригинална документа и то:

извод из матичне књиге рођених,

-сведочанства свих разреда средње школе,

-диплому о положеном завршном, односно матурском испиту,

-лекарско уверење, не старије од 6 месеци,

-доказ о уплати накнаде за проверу посебних способности

(говорних, музичких и физичких) и класификационог испита у износу

од 6.000,00 динара.

Уплата се врши на број рачуна 840-2106666-68, позив на број 742321-А,

Прималац: Академија васпитачко-медицинских струковних студија, Крушевац

Кандидати су обавезни да на провери посебних способности и класификационом испиту

поседују личну карту.

Приликом уписа, потребно је донети:

– оригинална документа (за студенте који су доставили фотокопије приликом пријављивања),

– две фотографије 3,5 x 4,5cm,

– доказ о уплати за индекс и ШВ обрасце од 3.000,оо дин. (добијају се у школи),

– доказ о уплати прве рате школарине- 11.250,оо дин. (самофинансирајући студенти).

Уплате се врше на број рачуна 840-2106666-68, позив на број 742321-А

Адреса Одсека је:

АКАДЕМИЈА ВАСПИТАЧКО МЕДИЦИНСКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА КРУШЕВАЦ

ОДСЕК АЛЕКСИНАЦ

18220 АЛЕКСИНАЦ

ПИВАРСКА ББ Тел: 018-804-323, е-маил: skolazavaspitace@mts.rs ; www.vsvaspitacka.edu.rs