КОНКУРС за упис у прву годину мастер струковних студија у школској 2021/22. г.

Академија васпитачко-медицинских струковних студија

расписује

ПРВИ* КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС НА МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ

у Одсеку Алексинац

НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: МАСТЕР СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ

за 75 самофинансирајућих студената

*Уколико након првог конкурсног рока остане слободних места, биће расписани додатни конкурсни рокови.

Услови уписа:

На мастер струковне студије може се уписати лице које је завршило основне струковне студије у високој школи за образовање васпитача или сродној школи струковних студија и остварило 180 ЕСПБ.

Школарина износи 72.000,00 динара.

Редослед кандидата за упис на мастер струковне студије утврђује се на основу:

  • опште просечне оцене остварене на основним струковним студијама,
  • дужине студирања

Пријаве за упис у првом конкурсном року подносе се од 21.06. 2021. до 30.06.2021. године од 9 до 13 часова у студентској служби.

Уз пријаву која се добија у Одсеку кандидат прилаже:

  • фотокопију дипломе и фотокопију додатка дипломе (оригинали на увид),
  • уверење о завршеним основним струковним студијама (оригинали на увид),
  • извод из матичне књиге рођених или венчаних (оригинал),
  • фотокопију личне карте, ако је са чипом онда одштампана очитана лична карта.

Привремена ранг листа примљених кандидата биће објављена 02. 07. 2021. године. у 10 часова.

Увид у тест и подношење приговора председнику Академије: 03. 07. 2021. од 9 до 10 часова.
Одлука председника Академије по уложеним приговорима: 04. 07. 2021. до 10 часова.
Жалба Савету Академије на одлуку председника Академије: 05. 07. 2021. од 8 до 10 часова.

Одлука Савета по жалби: 06. 07. 2021. до 10 часова.

Коначна ранг листа биће објављена 06. 07. 2021. године у 15 часова.

Упис примљених кандидата ће се обавити од 07. 07. 2021. до 10. 07. 2021. године од 9 до 13 часова.

Приликом уписа, потребно је донети:

– оригинална документа (за студенте који су доставили фотокопије приликом пријављивања),

– две фотографије 3,5 x 4,5cm,

– доказ о уплати за индекс и ШВ обрасце од 3.000 дин. (добијају се у школи),

– доказ о уплати прве рате школарине- 7.200 дин.

Уплате се врше на број рачуна 840-2106666-68, позив на број 742321-А Детаљније информације могу се добити у Студентској служби Одсека, на сајту Одсека https://vsvaspitacka.edu.rs, као и на адреси Руководиоца Одсека  igor.p@vsvaspitacka.edu.rs