КОНКУРС ЗА УПИС у прву годину ОСС у школској 2020/21. години (ТРЕЋИ УПИСНИ РОК)

АКАДЕМИЈА ВАСПИТАЧКО МЕДИЦИНСКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА,

ОДСЕК АЛЕКСИНАЦ

Р А С П И С У Ј Е

К  О  Н  К  У  Р  С

за упис у ПРВУ годину студија школске 2020/2021. године у октобарском уписном року

  • 74 студента који сами плаћају школарину (45.000,00 динара)

УСЛОВИ  УПИСА

У прву годину студија могу се уписати кандидати који су завршили средње образовање и испуњавају опште и посебне услове.

Кандидати  који конкуришу за упис у прву годину студија:

1. Пролазе проверу говорних, музичких и физичких способности и

2. Полажу класификациони испит.

Пријављивљње кандидата ће се вршити од 14. 9. 2020. године до 24. 09. 2020. године.

Провера говорних, музичких и физичких способности обавиће се на дан пријављивања.

Класификациони испит:

-тест из српског језика полаже се 25. 09. 2020. године у 10,00 часова.

-тест из опште културе и информисаности полаже се 25. 09. 2020. године у 12,00 часова.

Објављивање привремене ранг листе је 25. 09. 2020. године у 14,00 часова.

Кандидати имају право на увид у тестове и улагање приговора на конкурсну процедуру од 25. 09. 2020. до 29. 09. 2020. године.

Објављивање коначне ранг листе је 30. 09. 2020. године.

Упис кандидата са ранг листе је од 01. и 02. 10. 2020. године од 8,00 до 13,00 часова.

Приликом пријављивања на конкурс кандидати подносе оверене фотокопије или оригинална документа и то:

извод из матичне књиге рођених,

-сведочанства свих разреда средње школе,

-диплому о положеном завршном, односно матурском испиту,

-лекарско уверење, не старије од 6 месеци,

-доказ о уплати накнаде за проверу посебних способности (говорних, музичких и физичких) и класификационог испита у износу од 6.000,00 динара.

Уплата се врши на број рачуна 840-2106666-68, позив на број 742321-А,

Прималац: Академија васпитачко-медицинских струковних студија, Крушевац

Кандидати су обавезни да на провери посебних способности и класификационом испиту поседују личну карту.

Приликом уписа подносе се оригинална документа.

Адреса Одсека је:

АКАДЕМИЈА ВАСПИТАЧКО МЕДИЦИНСКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА КРУШЕВАЦ

ОДСЕК АЛЕКСИНАЦ

18220 АЛЕКСИНАЦ

ПИВАРСКА ББ Тел: 018-804-323, е-маил: skolazavaspitace@mts.rs ; www.vsvaspitacka.edu.rs