КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА у јунском уписном року школске 2020/21. године и обавештење о упису

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА у јунском уписном року

Сви студенти, закључно са редним бројем 47, стичу право на упис у статусу студената који се финансирају на терет буџета Републике Србије.

Упис кандидата са ранг листе обавиће се у периоду од 8. јула 2020. до 10. јула 2020. године у студентској служби Одсека у времену од 8.00 до 13.00 часова.

Документа потребна за упис:

  • оригинална документа из средње школе (важи за кандидате који су доставили фотокопије приликом пријављивања)
  • две фотографије 3,5х4,5cm
  • доказ о уплати накнаде за упис у износу од 3.000 динара на рачун 840-2106666-68, позив на број 742321-А, сврха: уплате студената (индекс и ШВ обрасци добијају се у Одсеку).