ПРИВРЕМЕНА РАНГ ЛИСТА у јунском уписном року школске 2020/21. године

Сви студенти, закључно са редним бројем 47, стичу право на упис у статусу студената који се финансирају на терет буџета Републике Србије.

Кандидати имају право на увид у тестове и улагање приговора на конкурсну процедуру од 02. 07. 2020. до 05. 07. 2020. године.

Објављивање коначне ранг листе је 06. 07. 2020. године у 15,00 часова.

Упис кандидата са ранг листе је од 08. до 10. 07. 2020. године од 8,00-13,00 часова.