Коначна ранг листа у јунском уписном року 2019/20.

Коначна ранг листа 2019/20 (ПДФ)

Упис кандидата обавиће се од 8. до 10. јула 2019. у референтској служби Школе у периоду од 8 до 13 часова.

Документа потребна за упис:

  1. Оригинална документа из средње школе и оригинално лекарско уверење (важи за кандидате који су доставили фотокопије докумената),
  2. две фотографије 3,5 х 4,5cm,
  3. доказ о уплати трошкова осигурања, индекса и ШВ образаца у износу од 720,00 динара (индекс и обрасци се добијају у школи) на жиро рачун 840-1806666-05, позив на број 742321
  4. Доказ о уплати прве рате школарине у износу од 11.250,00 динара (важи само за самофинансирајуће студенте) на
    жиро рачун 840-1806666-05, позив на број 742321.

Председник централне комисије

др Игор Петровић