Јединствена ранг листа у ЈУНСКОМ уписном року 2019/20.

Јединствена ранг листа – ЈУН 2019/20. (ПДФ)

Напомена: Кандидати закључно са редним бројем 70 стичу право на упис на терет буџета Републике Србије. Кандидати од броја 71 закључно са редним бројем 87 стичу право на упис као самофинансирајући студенти.

Термин за увид у тестове и подношење приговора је од уторка 2. јула од 12.00 до петка 5. јула у 12.00. Увид у тестове и подношење приговора врши се искључиво лично у канцеларији референтске службе.

У Алексинцу 02.07.2019.

Председник централне комисије: др Игор Петровић