Конференција ВАСПИТАЧ У XXI ВЕКУ 2024.

Академија васпитачко-медицинских струковних студија – Одсек васпитачких студија Алексинац

Конференција „Васпитач у XXI веку“

18. и 19. мај 2024.

Место одржавања: Одсек васпитачких студија Алексинац, Пиварска б.б. Алексинац

Позивамо Вас да се укључите у рад Конференције „Васпитач у XXI веку“ под називом

РАЗВОЈ ВРЕДНОСТИ У ОБЛАСТИ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА

Циљ Конференције је јачање компетенција васпитача, директора, стручних сарадника и асистената у циљу унапређења предшколских установа као заједнице учења у којој су сарадња и размена основ учења, промена и развоја.
Конференција позива научну и стручну јавност да кроз интердисцилинарни и мултидисциплинарни приступ разматра могућност јачања професионалних компетенција стручног кадра за рефлексивну праксу и педагошке иновације, у складу са полазиштима и вредностима концепције предшколског васпитања и образовања (у оквиру система иницијалног образовања као и система стручног усавршавања и професионалног развоја запослених) и понуди решења за унапређивање компетенција практичара у предшколском васпитању и образовању.

Подтеме конференције су:

  1. Савремене теоријске поставке о детињству; учењу и развоју деце предшколског узраста
  2. Вредности као димензија компетенција васпитача
  3. Утицај предшколске установе на формирање савремених и/или традиционалних вредности код деце
  4. Етички аспект професије васпитач

Примери позитивне професионалне праксе биће прикључени одговарајућим сесијама.

Радове могу пријавити аутори или два коаутора. Један аутор може пријавити највише два рада, један као аутор, други као коаутор. Званични језици на Конференцији су српски и енглески. Време предвиђено за излагања рада је 10 минута. Обезбеђена је техничка подршка. За потребе учесника биће приређена Књига резимеа и Зборник радова (pdf).

Важни датуми:

– Од приспећа позивног писма до 30. 4. 2024. год. Пријаве пасивних учесника као и пријаве и резиме радa активних учесника проследити у електронском облику на мејл: konferencija@vsvaspitacka.edu.rs Важна напомена: Радови који нису у складу са темама се неће разматрати, као ни радови приспели након предвиђеног рока.

Електронске пријаве и радове именовати на следећи начин:

За пасивне учеснике: Презиме учесника, пријава.
За активне учеснике: Презиме првог аутора, пријава, резиме рада (на српском и енглеском језику).
За активне учеснике: Презиме првог аутора, наслов рада (за рад у целини).
– До 8. 5. 2024. Информације o Програму Конференције 2024.
– До 10. 6. 2024. Достава радова у целини.

– 18. 5. 2024. у 10,00. Свечано отварање Конференције.

Додатне информације о техничким детаљима Конференције можете добити путем електронске поште: konferencija@vsvaspitacka.edu.rs или на број телефона +381628835366 (др Жељко Младеновић).
Унапред се захваљујемо на Вашем доприносу квалитету Конференције „Васпитач у 21. веку“.

У Алексинцу, 22. децембар 2023. год.

Организациони одбор Конференције

ПОЗИВНО ПИСМО (doc)

ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНФЕРЕНЦИЈИ (doc)

УПУТСТВО ЗА ТЕХНИЧКО УРЕЂЕЊЕ РАДА (doc)

Како до нас: