Конференција ВАСПИТАЧ У XXI ВЕКУ 2023.

Академија васпитачко-медицинских струковних студија – Одсек васпитачких студија Алексинац

Конференција „Васпитач у XXI веку“

13. и 14. мај 2023.

Место одржавања: Одсек васпитачких студија Алексинац, Пиварска б.б. Алексинац

Позивамо Вас да се укључите у рад Конференције „Васпитач у XXI веку“ под називом


Предшколска установа као професионална заједница учења – иновације, изазови и перспективе

Циљ Конференције је јачање компетенција васпитача, директора, стручних сарадника и асистената у циљу унапређења предшколских установа као заједнице учења у којој су сарадња и размена основ учења, промена и развоја.
Конференција позива научну и стручну јавност да кроз интердисцилинарни и мултидисциплинарни приступ разматра могућност јачања професионалних компетенција стручног кадра за рефлексивну праксу и педагошке иновације, у складу са полазиштима и вредностима концепције предшколског васпитања и образовања (у оквиру система иницијалног образовања као и система стручног усавршавања и професионалног развоја запослених) и понуди решења за унапређивање компетенција практичара у предшколском васпитању и образовању.

У пленарном делу Скупу ће се обратити:
Проф. др Јасна Максимовић, ванредни професор, Педагошки факултет у Ужицу, Универзитет у Крагујевцу
Проф. др Татјана Компировић, ванредни професор, Филозофски факултет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
Др Даница Столић, Институт за дечију књижевност, Београд

Време планирано за излагања пленарних предавача: по 20 минута.

Рад Скупа се наставља кроз сесије на тему:

 1. Породица и локална заједница као чиниоци заједнице учења
 2. Заједница учења у условима глобалне кризе
 3. Дигиталне технологије у предшколству
 4. Култура самовредновања у заједници учења

Примери позитивне професионалне праксе биће прикључени одговарајућим сесијама.

Радове могу пријавити аутори или два коаутора. Један аутор може пријавити највише два рада, један као аутор, други као коаутор. Званични језици на Конференцији су српски и енглески. Време предвиђено за излагања рада је 10 минута. Обезбеђена је техничка подршка. За потребе учесника биће приређена Књига резимеа и Зборник радова (pdf).

Важни датуми:

 • Од приспећа позивног писма до 30. 4. 2023. год. Пријаве пасивних учесника као и пријаве и резиме радa активних учесника проследити у електронском облику на мејл: konferencija@vsvaspitacka.edu.rs Важна напомена: Радови који нису у складу са темама се неће разматрати, као ни радови приспели након предвиђеног рока.

Електронске пријаве и радове именовати на следећи начин:

 • За пасивне учеснике: Презиме учесника, пријава.
 • За активне учеснике: Презиме првог аутора, пријава, резиме рада (на српском и енглеском језику).
 • За активне учеснике: Презиме првог аутора, наслов рада (за рад у целини).
 • До 5.5.2023. Информације o Програму Конференције 2023.
 • До 8. 6. 2023. Достава радова у целини.
 • 13. 5. 2023. у 10,00. Свечано отварање Конференције 2023.

Додатне информације о техничким детаљима Конференције можете добити путем телефона +381628835309 др Александра Милошевић.
Унапред се захваљујемо на Вашем доприносу квалитету Конференције „Васпитач у 21. веку“.

У Алексинцу, 7. март 2023. год.

Организациони одбор Конференције

ПОЗИВНО ПИСМО (doc)

ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНФЕРЕНЦИЈИ (doc)

УПУТСТВО ЗА ТЕХНИЧКО УРЕЂЕЊЕ РАДА (doc)

Како до нас: