ПРИВРЕМЕНА ранг листа за упис у прву годину мастер струковних студија у шк. 2022/23. (трећи рок)

Привремена ранг листа за упис у прву годину МСС – трећи рок

ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНАЧНЕ РАНГ – ЛИСТЕ СА РЕДОСЛЕДОМ КАНДИДАТА ЗА УПИС: 28. 10. 2022. године

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: од 31. 10. 2022. године

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ – ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Кандидати који стекну право на упис подносе:

– две фотографије (4,5х3,5),

– доказ о уплати за индекс и ШВ обрасце у износу од 3.000,00 и

– доказ о уплати прве рате школарине у износу од 7.200,00 дин. (осим првопласираног кандидата на коначној листи)

Школарина за самофинансирајуће студенте износи 72.000,00 дин.

Уплате вршити на:

Бр. рачуна 840-2106666-68

Прималац: Академија васпитачко-медицинских струковних студија

Позив на број: 742321-А