ПРИВРЕМЕНА ранг листа за упис у прву годину основних струковних студија у шк. 2022/23. (трећи рок)

ПРИВРЕМЕНА ранг листа ОСС 2022/23. у трећем року

ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНАЧНЕ РАНГ – ЛИСТЕ СА РЕДОСЛЕДОМ КАНДИДАТА ЗА УПИС: 03. 10. 2022. године

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: 03. и 04. 10. 2022. године

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ – ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе копије докумената које се не враћају:

– пријава која се добија у Одсеку,

– сведочанства свих разреда средње школе,

– диплому о положеном завршном испиту,

– извод из матичне књиге рођених,

– лекарско уверење,

– доказ о уплати надокнаде за проверу способности и класификациони испит,

– лична карта или пасош.

Кандидати који стекну право на упис подносе:

– оригинална документа (све као код пријављивања)

– две фотографије (4,5х3,5),

– доказ о уплати за индекс и ШВ обрасце и

– доказ о уплати прве рате школарине (за самофинансирајуће студенте)

Школарина за самофинансирајуће студенте износи 45.000,00 динара, , а за стране држављане 750 €.