ПРИВРЕМЕНА ранг листа за упис у прву годину мастер струковних студија у шк. 2022/23. (други рок)

Привремена ранг листа МСС – други рок 2022/23.

Коначна ранг листа биће објављена 14. 09. 2022. године.

Упис примљених кандидата ће се обавити 15, 16. и 17. 09. 2022. године од 9 до 13 часова.

Приликом уписа, потребно је донети:

– оригинална документа (за студенте који су доставили фотокопије приликом пријављивања),

– две фотографије 3,5 x 4,5cm,

– доказ о уплати надокнаде за индекс и ШВ обрасце у износу од 3.000 дин. (добијају се у школи) на број рачуна 840-2106666-68, сврха уплате “трошкови уписа”,

– доказ о уплати прве рате школарине- 7.200 дин.

Све уплате се врше на број рачуна 840-2106666-68, позив на број 742321-А.