ПРИВРЕМЕНА ранг листа за упис у прву годину основних струковних студија у шк. 2022/23. (први рок)

ПРИВРЕМЕНА ранг листа ОСС 2022/23. у првом року

Увид у тестове и подношење приговора председнику Академије: 4. 7. 2022. од 9 до 11 часова.

Објављивање коначне ранг листе је 06. 07. 2022. године.

Упис кандидата са ранг листе је од 07. до 09. 07. 2022. године од 9 до 13 часова.

Приликом уписа, потребно је донети:

– оригинална документа (за студенте који су доставили фотокопије приликом пријављивања),

– две фотографије 3,5 x 4,5cm,

– доказ о уплати за индекс и ШВ обрасце од 3.000,оо дин. (добијају се у школи),

– доказ о уплати прве рате школарине- 11.250,оо дин. (самофинансирајући студенти).

Уплате се врше на број рачуна 840-2106666-68, позив на број 742321-А

Адреса Одсека је:

АКАДЕМИЈА ВАСПИТАЧКО МЕДИЦИНСКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА КРУШЕВАЦ

ОДСЕК АЛЕКСИНАЦ

18220 АЛЕКСИНАЦ

ПИВАРСКА ББ Тел: 018-804-323, е-маил: skolazavaspitace@mts.rs ; www.vsvaspitacka.edu.rs