Упис 2022/23.

Академија васпитачко-медицинских струковних студија Одсек Алексинац почела је са припремним активностима за упис студената на основне и мастер струковне студије у школској 2022/23. години.

Услови уписа:

За упис у прву годину основних струковних студија у школској 2022/2023. години могу конкурисати кандидати са претходно стеченим средњим образовањем било ког профила. Избор кандидата за упис у прву годину основних струковних студија обавља се према општем успеху постигнутом у средњој школи и успеху на класификационим тестовима из: а) српског језика и књижевности и б) опште културе и информисаности. Испуњење посебних услова у погледу физичких, говорних и музичких способности утврђује Комисија на основу посебне провере и лекарског уверења.

Право на упис на мастер струковне студије имају лица са претходно завршеним основним студијама. Рангирање се врши на основу просечне оцене остварене на претходном нивоу студија.

За све информације, заинтересовани кандидати могу да се обрате на адресу skolazavaspitace@mts.rs, или преко друштвених мрежа:

Facebook: https://www.facebook.com/VSVaspitackaAL/

Instagram: @vsvaspitackaal

ИНФОРМАТОР о условима уписа 2022/23.