Упис у другу годину МСС

Упис у другу годину мастер струковних студија ће се обавити у понедељак и уторак 25. и 26. октобра 2021. године на шалтеру студентске службе. Приликом уписа, потребно је доставити следеће:

  • индекс,
  • доказ о уплати у износу од 2.000 динара (сврха: трошкови уписа) и
  • доказ о уплати прве рате школарине у износу од 7.200 динара (сврха: прва рата школарине на мсс).

Уплате се врше на број рачуна 840-2106666-68, позив на број 742321-А.

Студентска служба