Коначне ранг листе за упис у другу и трећу годину ОСС и прву годину МСС

Упис у другу и трећу годину ОСС, као и обнављање године, обавиће се 18. и 19. октобра 2021. год. од 8 до 12 часова на шалтеру студентске службе. Сви студенти су дужни да приликом уписа понесу:

-индекс,      

-доказ о уплати у износу од 2000,оо динара – сврха: трошкови уписа (сви студенти).

Упис у прву годину МСС обавиће се 18. и 19. октобра 2021. од 12 до 14 часова на шалтеру студентске службе.

Приликом уписа, потребно је донети:

– оригинална документа (за студенте који су доставили фотокопије приликом пријављивања),

– две фотографије 3,5 x 4,5cm,

– доказ о уплати за индекс и ШВ обрасце од 3.000 дин. (добијају се у школи),

– доказ о уплати прве рате школарине- 7.200 дин.

Уплате се врше на број рачуна 840-2106666-68, позив на број 742321-А