КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА за упис у прву годину основних струковних студија у шк. 2021/22. год. (други уписни рок)

Коначна ранг листа за упис у прву годину ОСС у шк. 2021/22. (други уписни рок)

Упис кандидата са ранг листе је од 07. до 09. 09. 2021. године од 8 до 14 часова.

Приликом уписа, потребно је донети:

– оригинална документа (за студенте који су доставили фотокопије приликом пријављивања),

– две фотографије 3,5 x 4,5cm,

– доказ о уплати за индекс и ШВ обрасце од 3.000,оо дин. (добијају се у школи),

– доказ о уплати прве рате школарине- 11.250,оо дин. (самофинансирајући студенти).

Уплате се врше на број рачуна 840-2106666-68, позив на број 742321-А

Адреса Одсека је:

АКАДЕМИЈА ВАСПИТАЧКО МЕДИЦИНСКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

ОДСЕК АЛЕКСИНАЦ

18220 АЛЕКСИНАЦ

ПИВАРСКА ББ Тел: 018-804-323, е-маил: skolazavaspitace@mts.rs ; www.vsvaspitacka.edu.rs