КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА за упис у прву годину мастер струковних студија у шк. 2021/22. год. (први конкурсни рок)

Коначна ранг листа за упис у прву годину МСС у шк. 2021/22.

Упис примљених кандидата ће се обавити од 07. 07. 2021. до 10. 07. 2021. године од 9 до 13 часова.

Приликом уписа, потребно је донети:

– оригинална документа (за студенте који су доставили фотокопије приликом пријављивања),

– две фотографије 3,5 x 4,5cm,

– доказ о уплати за индекс и ШВ обрасце од 3.000 дин. (добијају се у школи),

– доказ о уплати прве рате школарине- 7.200 дин.

Уплате се врше на број рачуна 840-2106666-68, позив на број 742321-А Детаљније информације могу се добити у Студентској служби Одсека, на сајту Одсека https://vsvaspitacka.edu.rs, као и на адреси Руководиоца Одсека  igor.p@vsvaspitacka.edu.rs