ПРИВРЕМЕНА РАНГ ЛИСТА за упис у прву годину мастер струковних студија у шк. 2021/22. год. (први конкурсни рок)

Увид у документацију и подношење приговора председнику Академије: 03. 07. 2021. од 9 до 10 часова.
Одлука председника Академије по уложеним приговорима: 04. 07. 2021. до 10 часова.
Жалба Савету Академије на одлуку председника Академије: 05. 07. 2021. од 8 до 10 часова.

Одлука Савета по жалби: 06. 07. 2021. до 10 часова.

Коначна ранг листа биће објављена 06. 07. 2021. године у 15 часова.

Упис примљених кандидата ће се обавити од 07. 07. 2021. до 10. 07. 2021. године од 9 до 13 часова.

Приликом уписа, потребно је донети:

– оригинална документа (за студенте који су доставили фотокопије приликом пријављивања),

– две фотографије 3,5 x 4,5cm,

– доказ о уплати за индекс и ШВ обрасце од 3.000 дин. (добијају се у школи),

– доказ о уплати прве рате школарине- 7.200 дин.

Уплате се врше на број рачуна 840-2106666-68, позив на број 742321-А Детаљније информације могу се добити у Студентској служби Одсека, на сајту Одсека https://vsvaspitacka.edu.rs, као и на адреси Руководиоца Одсека  igor.p@vsvaspitacka.edu.rs