ПРВИ КОНКУРСНИ РОК за упис на МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Академија васпитачко-медицинских струковних студија

расписује

ПРВИ КОНКУРСНИ РОК

ЗА УПИС НА МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ

у Одсеку Алексинац

НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: МАСТЕР СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ

за 75 самофинансирајућих студената

Услови уписа:

На мастер струковне студије може се уписати лице које је завршило основне струковне студије у високој школи за образовање васпитача или сродној школи струковних студија и остварило 180 ЕСПБ.

Школарина износи 72.000,00 динара.

Редослед кандидата за упис на мастер струковне студије утврђује се на основу:

  • опште просечне оцене остварене на основним струковним студијама,
  • дужине студирања

Пријаве за упис подносе се од 31.08. 2020. до 30.09.2020. године од 9 до 13 сати у студентској служби.

Уз пријаву која се добија у Одсеку кандидат прилаже:

  • фотокопију дипломе и фотокопију додатка дипломе (оригинали на увид),
  • уверење о завршеним основним струковним студијама (оригинали на увид),
  • извод из матичне књиге рођених или венчаних (оригинал),
  • фотокопију личне карте, ако је са чипом онда одштампана очитана лична карта,

Прелиминарна ранг листа примљених кандидата биће објављена 01. 10. 2020. године. у 14.00.

Кандидати ће имати право приговора на јединствену ранг листу од 02.10.2020. до 06. 10. 2020. године.

Коначна ранг листа биће објављена 06. 10. 2020. године у 14 сати.

Упис примљених кандидата ће се обавити од 07. 10. 2020. до 09. 10. 2020. године.

Детаљније информације о условима уписа могу се добити у Студентској служби Одсека или на сајту Одсека .