КОНКУРС ЗА УПИС у прву годину ОСС у школској 2020/21. години

АКАДЕМИЈА ВАСПИТАЧКО МЕДИЦИНСКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА,

ОДСЕК АЛЕКСИНАЦ

Р А С П И С У Ј Е

К  О  Н  К  У  Р  С

за упис у ПРВУ годину студија школске 2020/2021. године у јунском  уписном року

  • 70  студенaтa чије се школовање финансира на терет буџета Републике Србије и
  • 75 студената који сами плаћају школарину (45.000,00 динара)

УСЛОВИ  УПИСА

У прву годину студија могу се уписати кандидати који су завршили средње образовање и испуњавају опште и посебне услове.

Кандидати  који конкуришу за упис у прву годину студија:

1. Пролазе проверу говорних, музичких и физичких способности и

2. Полажу класификациони испит.

Пријављивљње кандидата ће се вршити од 24.6.2020. године до 29.6.2020. године.

Провера говорних, музичких и физичких способности обавиће се на дан пријављивања.

Класификациони испит:

-тест из српског језика полаже се 01. 07. 2020. године у 10,00 часова.

-тест из опште културе и информисаности полаже се 01. 07. 2020. године у 12,30 часова.

Објављивање привремене ранг листе је 02. 07. 2020. године у 10,00 часова.

Кандидати имају право на увид у тестове и улагање приговора на конкурсну процедуру

од 02. 07. 2020. до 05. 07. 2020. године.

Објављивање коначне ранг листе је 06. 07. 2020. године у 15,00 часова.

Упис кандидата са ранг листе је од 08. до 10. 07. 2020. године од 8,00-13,00 часова.

Приликом пријављивања на конкурс кандидати подносе оверене фотокопије или оригинална документа и то:

извод из матичне књиге рођених,

-сведочанства свих разреда средње школе,

-диплому о положеном завршном, односно матурском испиту,

-лекарско уверење, не старије од 6 месеци,

-доказ о уплати накнаде за проверу посебних способности (говорних, музичких и физичких) и класификационог испита у износу од 6.000,00 динара.

Уплата се врши на број рачуна 840-2106666-68, позив на број 742321-А,

Прималац: Академија васпитачко-медицинских струковних студија, Крушевац

Кандидати су обавезни да на провери посебних способности и класификационом испиту поседују личну карту.

Приликом уписа подносе се оригинална документа.

Адреса Одсека је:

АКАДЕМИЈА ВАСПИТАЧКО МЕДИЦИНСКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА КРУШЕВАЦ

ОДСЕК АЛЕКСИНАЦ

18220 АЛЕКСИНАЦ

ПИВАРСКА ББ Тел: 018-804-323, е-маил: skolazavaspitace@mts.rs ; www.vsvaspitacka.edu.rs

ИНФОРМАТОР О УСЛОВИМА УПИСА И ПРИПРЕМУ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА