Конференција ВАСПИТАЧ У 21. ВЕКУ: 27. и 28. 03. 2020.

Академија васпитачко-медицинских струковних студија

Конференција „Васпитач у 21. веку“
27. и 28. март 2020.
Хотел „Моравица“, Сокобања

Позивамо Вас да се укључите у рад Конференције „Васпитач у 21. веку“ под називом „Изазови примене Основа програма предшколског васпитања и образовања“.

Циљ Конференције је да се представљањем нових научних сазнања унапреди примена и преиспитивање стручних знања, умења и вредности практичара у комплексној васпитној пракси предшколске установе и подржи њихово аутономно, одговорно и етичко деловање ослоњено на Основе програма предшколског васпитања и образовања.

Конференција позива научну и стручну јавност да кроз интердисцилинарни и мултидисциплинарни приступ разматра проблем примене Основе програма предшколског васпитања и образовања и понуди решења за унапређивање компетенција практичара у предшколском васпитању и образовању.

Како до хотела „Моравица“