Др Жељко Младеновић: обавештење за студенте

Први колоквијум из предмета Општа психологија са психологијом личности ће се одржати 26. 11. 2019. Прва и трећа група имаће колоквијум у 12h, а друга група и студенти који су запослени имаће колоквијум од 13h. За колоквијум је потребно научити градиво до поглавља: “Учење”, односно закључно са 63. испитним питањем.

Предметни наставник