Коначна ранг листа за упис у прву годину мастер струковних студија

Коначна ранг листа за упис у прву годину мастер струковних студија

Упис на мастер студије ће се обавити од 15. до 18. октобра 2019. год.

Треба понети следеће:

* две фотографије 3,5 x 4,5cm

* доказ о уплати прве рате школарине- 12.000,оо дин.

* доказ о уплати индекса и ШВ образаца- 320,оо дин.

Жиро-рачун за уплате студената:

840-2106666-68, позив на број 742321-A

Настава на мастер струковним студијама почиње у понедељак 21.10.2019.

Руководилац Одсека

др Игор Петровић