Јединствена ранг листа у септембарском уписном року

Јединствена ранг листа у септембарском уписном року 2019.

Кандидати имају право на увид у тестове и улагање приговора на конкурсну процедуру од 10. 09. 2019. до 13. 09. 2019. године.

Објављивање коначне ранг листе је 13. 9. 2019. године у 12,00 часова.

Упис кандидата са ранг листе је 16. и 17. 09. 2019. године од 8,00-13,00 часова.

Документа потребна за упис:

  1. Оригинална документа из средње школе и оригинално лекарско уверење (важи за кандидате који су доставили фотокопије докумената),
  2. две фотографије 3,5 х 4,5cm,
  3. доказ о уплати трошкова осигурања, индекса и ШВ образаца у износу од 720,00 динара (индекс и обрасци се добијају у школи),
  4. Доказ о уплати прве рате школарине у износу од 11.250,00 динара.

Уплате се врше на број рачуна 840-2106666-68, позив на број 742321-А,

Прималац: Академија васпитачко-медицинских струковних студија, Крушевац

Председник централне комисије

др Игор Петровић