Мр Миодраг Николић: сатница понављања предиспитних обавеза

Сатница понављања предиспитних обавеза:

30. 08. 2019.
11 сати, Информатика са рачунарством,
13 сати, Примена рачунара и АВ средстава,
15 сати, Почетно математичко и информатичко образовање.

Предметни наставник

мр Миодраг Николић