Извештаји комисија

10.11.2018.

Извештај о избору наставника у звање професора струковних студија за област математичке науке

20.10.2017.

Извештај о избору наставника у звање предавача за област рачунарске науке

Извештај о избору наставника у звање професора струковних студија за област ликовне уметности