Стручно-истраживачки рад (СИР)

Пре него што кандидати приступе пријави теме мастер рада, неопходно је да положе СИР (Стручно-истраживачки рад). Полагање СИР-а се евидентира кроз испитну пријаву, као и полагање сваког другог испита. СИР се полаже код наставника кога је студент одабрао као ментора за израду мастер рада. Након што је изабрани ментор прегледао и одобрио истраживање које је кандидат извршио за припрему израде мастер рада, кандидат може пријавити СИР. Пријаву потписује ментор и она остаје у студентској служби у досијеу кандидата.