ПАРТНЕРСТВО УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ