Специјалистa за припремни предшколски програм

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм  другог нивоа студија – Специјалистa за припремни предшколски програм

  Ш Назив предмета С Статус предмета

 

Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ
          П В СИР ДОН    
Прва година
1 СП201 Припремни предшколски програм I О 2 2 6
2 СП202 Психофизичка зрелост деце за полазак у школу I О 3 3 7
3 СП203 Увођење деце у свет писане речи I О 3 2 6
4 СП204 Уметност и предшколско дете I О 2 3 7
5 СП205 Методика припремног предшколског програма II О 2 3 7
6 СП206 Почетно математичко и информатичко образовање II О 3 3 7
7 СП207 Предшколско дете у природној и друштвеној средини II О 3 2 6
Изборни предмети (бира се један)
8 СПИ201 Телесне и перцептивно-моторне активности II ИБ 2 2 6
9 СПИ202 Кинезитерапија и корективна гимнастика II ИБ 2 2 6
10 СПИ203 Инклузивни програми II ИБ 2 2 6
11 СПИ204 Партнерство породице и предшколске установе II ИБ 2 2 6
12 СПИ205 Традиционална култура и предшколско дете II ИБ 2 2 6
13 СПИ206 Енглески језик II ИБ 2 2 6
14 СП208 Специјалистички рад II О 8
Укупно часова активне наставе на години студија =40    
               
          Укупно =20 Укупно =20 Укупно =0 Укупно =0    
Укупно часова активне наставе у свим годинама студија  =40    
             
Укупно ЕСПБ 60