Ненаставно особље

 • Секретар школе: Живадиновић Владета
 • Шеф рачуноводства: Масал Мионка
 • Референти за студентска питања: Петровић Мирјана, Крстић Тамара
 • Библиотекар: Ђорђевић Снежана
 • Благајник: Радосављевић Драгана
 • Референт општих послова и ликвидатор: Митровић Владан
 • Књижничар: Нешић Златица
 • Домар: Илић Драган
 • Ложач: Стошић Славе
 • Спремачице: Коцић Славица, Игњатовић Мирјана
 • Портири-ноћни чувари: Коцић Светислав, Саитовић Дејан