Реакредитовани студијски програми Високе школе за васпитаче

Комисија за акредитацију и проверу квалитета реакредитовала је студијске програме основних и специјалистичких студија Високе школе за васпитаче струковних студија у Алексинцу, као и саму установу. Тиме је и формално потврђен квалитет рада наше високошколске установе, пред којом су сада нови изазови и циљеви, пре свега у погледу акредитације студијског програма мастер струковних студија.

У Алексинцу, 23.02.2018.
Руководство Високе школе за васпитаче струковних студија

Акредитација установе

Акредитација студијског програма основних студија

Акредитација студијског програма специјалистичких студија