Извештај о пројекту “Компаративни аспекти педагошке припреме студената”

У оквиру међународне сарадње, у школској 2016/2017. години, реализован је пројекат „Компаративни аспекти педагошке припреме студената – будућих васпитача на примеру Великотрновског Универзитета „Св. Ћирило и Св. Методије“ и Високе школе за васпитаче струковних студија у Алексинцу“. Научни, једногодишњи пројекат је одобрен од стране бугарске Владе. Резултати Пројекта су представљени научној и стручној јавности на Округлом столу Великотрновског Универзитета, у филијали Враца, 22. 23. и 24. новембра 2017. године. У оквиру Пројекта приређен је зборник „Професионалната подготовка на студенти от педагогически специалности“, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методиǖ“ Велико Трново. Бугарска (ISBN 978-619-208-140-9) у коме су представљени научни радови учесника. У Пројекту су учествовали наставници наше Школе: др Весна Краварушић, др Соња Величковић и др Анкица Симона Ковачевић, професори струковних студија.

Зборник радова у оквиру пројекта

Са доделе сертификата учесницима пројекта
Софијски универзитет “Св. Климент Охридски”